Fläktfunktion

Fläkten och dess funktion är hjärtat i en RADONSUG och därför är den oerhört viktig. Fläktar beter sig olika, beroende på till vilket ändamål de är byggda. Vår fläkt anpassar sig efter motståndet. Olika motstånd beror på vilket material som ligger under grunden. En del fläktar suger för mycket, så att kall luft riskerar sugas in under grunden, vilket kan medföra andra allvarliga problem. Fläktar får inte heller vara en fara för barn eller djur. Vår fläkt drivs av helt ofarliga 12 volt och drar energi till en kostnad av under 140 kronor per år, vid ett elpris av 2 kr/kWh.

Andra krav vi ställt på fläkten är att den skall höras och synas så lite som möjligt. Det nätta formatet gör dessutom det synliga ingreppet mycket litet.

Kontrollmätning

Efter att radonsugen är monterad bör det genomföras en kontrollmätning med spårfilm (se länk på första sidan). Spårfilmen bör placeras på samma plats som vid tidigare mätningar. Detta för att man skall kunna jämföra resultatet av åtgärden. Det är även viktigt att mätningen sker under samma förhållanden som vid den vardagliga användningen samt att den sker inom perioden oktober-april.

Flisby radonsug