Varför får man radon i huset?

Markradon är den vanligaste orsaken till förhöjda värden inomhus. Vi har sedan drygt 20 år tillbaka specialicerat oss på lösningar och färdiga åtgärdspaket till just markradon.

Orsaken till att radongasen kommer in i huset beror på att huset värms upp. I och med att man skapar ett varmare klimat inomhus än utomhus bildas ett undertryck som suger in luft utifrån och även luft från marken under huset. Har man dessutom en frånluftsfläkt i huset förstärks undertrycket ytterligare.

Ju större temeraturskillnaden är mellan ute och inne – desto större undertryck skapas. Effekten av detta kan iakttagas en kall vinterdag när den kalla uteluften strömmar in vid fönsterkarmar, sprickor och andra otätheter.

Vanliga punkter där radongasen tränger in kan vara runt avloppsrör, vattenrör, elkablar som kommer genom grundplattan, torrsprickor mellan vägg och golv samt rena sprickbildningar i golvet. Alla dessa tätas smidigt med i vårt paket bifogad gastät tätningsmassa.

husgrund radonsug