Vad är radon?

Radon är en radioaktiv ädelgas. Denna gas ingår i en kedja ämnen som börjar med grundämnet uran och slutar med stabilt bly. Radongas finns i många jord/bergarter och förnyas ständigt. För mycket radon kan lösas med en radonsug.

Radongashalten räknas i enheten becquerel/m3, förkortat Bq/m3 och gränsvärdet för olägenhet för människors hälsa är i Sverige satt till 200 Bq/m3.

Hälsovådliga mängder av radongasen får man in i huset på främst tre olika sätt. Genom vattnet, byggmaterialet eller från marken direkt och härifrån då genom otätheter i husgrunden. De största problemen orsakas inte av själva radongasen utan av nästa steg i kedjan – radondöttrarna. Dessa bildas mycket snabbt efter att gasen kommit in och innebär att gasen övergår i partikelform. Radondöttrarna har en benägenhet att sätta sig på dammkornen som alltid finns i ett rum. Genom inandning av dessa kommer de radioaktivt strålande partiklarna ner i lungorna och fastnar i lungvävnaden.

Där sönderfaller de och avger strålning. Långvarig exponering för radondöttrar kan ge upphov till lungcancer. Risken är större ju högre halten radon är. Har du frågor? Maila oss så hjälper vi dig.

Symbolen för radon