Radonsug för hus med torpargrund

Vår torpargrundsats består av en utedel med fläkt och andra nödvändiga tillbehör. Från själva utedelen ansluts ett rör in mot centrum av torpargrunden. Husets konstruktion, volymen och radon koncentrationen avgör om det räcker med en torpargrundsats eller om flera behövs. Genom att skapa ett luftflöde och ett litet undertryck under själva golvet leds radonet via fläkten ut i uteluften där den snabbt späds ut till ofarlliga nivåer. Viktigt är att golvet mellan torpargrunden och rummet är så tätt som möjligt.

Vårt paket innehåller det som behövs för att sänka dom förhöjda strålningsvärdena som orsakas av inläckande markradon. Monteringen är så enkel att man själv normalt klarar detta. Monteringstiden brukar ligga mellan 3 och 5 timmar. Då paketet drivs elektriskt av 12 volt, behöver inte elektriker anlitas.

Telefonsupport från oss före, under och efter monteringen ingår, där möjlighet ges att diskutera och rådfråga personal som hos SSI (Statens Strålskydds Institut) genomgått utbildning med godkänt slutprov.

Vår radonsug kräver bara skötsel eller underhåll vart 4:e år.
Ett års garanti mot fabrikationsfel ingår också.

Driftspänning: 12 V
Dimension: 150 x 150 x 50 mm
Varvtal: 3500 Rpm
Luftflöde max: 42 m3/h
Strömförbrukning: 10 Watt

Utblåsningen av den radonhaltig jordluften från husgrunden bör ske så att radongasen inte finner sin väg tillbaka in i huset. Fläkten bör placeras så långt bort från fönster, ventiler och dörrar som möjligt.

radonsug för hus med torpargrund
montering radonsug