Radonsug för hus med källare eller gjuten platta på mark

Huvudsyftet med radonsugen är att skapa ett större undertryck under grundplattan än det som är i huset. Detta åstadkoms genom montage av vår radonsug. Här får man också på köpet den positiva bieffekten att radonsugen gör som namnet antyder, suger till sig den radongas som finns i närheten och sprutar ut denna i uteluften där den snabbt späds ut till ofarliga nivåer.

Vårt paket innehåller det som behövs, förutom verktyg men inklusive 8,5 m gastät sugslang, för att sänka dom förhöjda strålningsvärdena som orsakas av inläckande markradon. Monteringen är så enkel att man själv normalt klarar detta. Monteringstiden brukar ligga mellan 5 och 8 timmar. Då paketet drivs elektriskt av 12 volt, behöver inte elektriker anlitas.

Telefonsupport från oss före, under och efter monteringen ingår, där möjlighet ges att diskutera och rådfråga personal som hos SSI (Statens Strålskydds Institut) genomgått utbildning med godkänt slutprov.

Vår radonsug kräver bara skötsel eller underhåll vart 4:e år.
Ett års garanti mot fabrikationsfel ingår också.

Driftspänning: 12 V
Dimension: 150 x 150 x 50 mm
Varvtal: 3500 Rpm
Luftflöde max: 42 m3/h
Strömförbrukning: 10 Watt

 

Placering

Genomföring av slangen i betongplattan bör inte vara närmare ytterväggen än ca 1,5 meter.

Utblåsningen av den radonhaltig jordluften från husgrunden bör ske så att radongasen inte finner sin väg tillbaka in i huset. Fläkten bör placeras så långt bort från fönster, ventiler och dörrar som möjligt.

radonsug för hus med källare